Polityka Prywatności

§1 Postanowienia ogólne


1.      Administratorem Danych jest BGM s.c. M. Baran, K. Zieliński z siedzibą przy ul. Tarnowska 148, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734 333 68 32, REGON: 120785548 Ochrona danych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi wymogami przepisów prawa, dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach należących do nas.
2.      Definicje terminów użytych poniżej znajdują się w Regulaminie Sklepu.
3.      W razie potrzeby wyjaśnień lub jakichkolwiek pytań odnośnie Polityki Prywatności prosimy o kontakt z nami na adres e-mail kontakt@grupa-bgm.pl lub telefonicznie 18 547 93 84.
 
 
 

§2 Przetwarzanie Danych przez Administratora

 
1.      Sprzedawca jest Administratorem danych swoich klientów, co oznacza, że jeśli posiadają Państwo Konto na naszej stronie lub składają zamówienie bez rejestracji, przetwarzamy Państwa dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres podany w formularzu, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP.
2.      Stajemy się Administratorem Państwa danych osobowych w momencie uzyskania od Państwa tych danych.
3.      Dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie RODO, oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4.      Przetwarzamy Państwa dane w celu zawarcia i wykonania umowy, w której są Państwo stroną, w tym sprzedaży i usług oraz zapewnienia Państwu obsługi posprzedażowej, zgodnie z art. 6 ust. 1b oraz 1d RODO. Odmowa podania nam danych niezbędnych do wykonania umowy uniemożliwi jej zawarcie.
5.      W przypadku dokonania zapisu do biuletynu, Państwa Dane będą przez nas przetwarzane również w celu prowadzenia działań handlowo-marketingowych, w tym przesyłania Państwu na podany adres e-mail ofert promocji, danych dotyczących produktów jak i nowości w ofercie, na podstawie art. 6 ust 1.a RODO. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne i nie skutkuje utrudnieniem w zawarciu umowy sprzedaży.
6.      Zgodnie z prawem każda osoba, której danych osobowych jesteśmy Administratorem, ma prawo dostępu do swoich danych, poprawienia i sprostowania ich, uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO.
7.      Państwa dane mogą być przez nas przetwarzane po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody do przetwarzania Państwa danych, na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności i zawartych umów, do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, oraz jeżeli zobowiązują nas do tego przepisy prawa polskiego lub unijnego.
8.      Państwa Dane Osobowe przetwarzane są przez osoby pracujące u nas oraz przez osoby, z którymi ściśle współpracujemy, w tym podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania umowy świadczących usługi transportowe, usługi płatnicze i usługi świadczone drogą elektroniczną, oraz osobom świadczącym dla nas usługi informatyczne.
9.      Państwa Dane będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej z Państwem umowy oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku zapisania się do Biuletynu – przez okres do 14 dni od poinformowania nas o cofnięciu niniejszej zgody.
 
 

§4 Pliki Cookies i profilowanie


1.      Jako Administrator, dokonujemy profilowania i personalizacji marketingu na podstawie RODO oraz Państwa zgody. Profilowanie umożliwia nam lepsze sugerowanie produktów w przyszłości. Dokonujemy go wyłącznie na nasze potrzeby wewnętrzne.
2.      Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Są to małe informacje tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu (np. laptopie, smartfonie) zawierające określone informacje powiązane z korzystaniem przez Państwa ze strony www.sklep.grupa-bgm.pl.
3.      Zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia plików cookies z poziomu Państwa przeglądarki.
4.      Wykorzystujemy pliki cookies uwierzytelniające, umożliwiające gromadzenie informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, oraz pliki zapamiętujące wybrane przez użytkownika ustawienia.
5.      Używamy plików cookies w celu utrzymanie sesji użytkownika sklepu, dostosowania zawartości stron do Państwa preferencji oraz do tworzenia statystyk na temat sposobu korzystania przez Państwa z naszego sklepu internetowego, co umożliwi nam jego ciągłe ulepszanie oraz dostosowywanie się do Państwa oczekiwań.
 

§5 Postanowienia końcowe


1.  Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności oraz Regulaminu Sklepu mogą Państwo kierować na adres e-mail kontakt@grupa-bgm.pl.
2.      Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Polityki Prywatności poprzez publikację jej nowej treści na naszej stronie internetowej.